2015. július 7., kedd

Bankárok Esküje


Bankárok esküje


"Esküszöm, hogy ítélőképességem és legjobb tudásom szerint eleget teszek az alábbiakban vállalt kötelezettségeimnek:

Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy munkám során ügyfeleim igényeit helyezzem előtérbe. Elsődleges feladatom, hogy ügyfeleim számára példaadó minőségű szolgáltatást nyújtsak és kötelességeimet a törvények és jogszabályok előírásain túlmutató módon teljesítsem.

Munkámat olyan értékrend mentén fogom végezni, amely értékteremtő és lehetővé teszi értékek felelősségteljes létrehozását.
Az én felelősségem, hogy munkám során etikusan járjak el és tetteim pozitív hatással legyenek a környezetemben és környezetemen kívül élők jólétére.

Bármilyen tékozlással, illetve helytelenséggel szembe fogok szállni, akárhol is találkozzam vele, mivel a bankárok viselkedése drámai következményekkel járhat a társadalom egészére nézve.

Emlékezni fogok arra, hogy én magam is a társadalom egy olyan tagja vagyok, akinek különleges kötelezettségei vannak ügyfelei, azok családjai és közösségei jólétét és pénzügyi biztonságát illetően.

Amennyiben vállalt eskümet betartom, akkor magam is részesülhetek az ügyfelek megfelelő szolgálata révén létrejövő jólétből.
Mindig annak tudatában fogok cselekedni, hogy megőrizzem hivatásom legszebb hagyományait, és megtapasztalhassam a társadalom igényeinek támogatásából származó örömöt.


Ezt az esküt saját elhatározásomból teszem és teljesítésére becsületszavamat adom."