2014. február 21., péntek

Az OP (OPPT) által is használatra kipróbált kiegészítő pénznem és a Cyclos Közösségek kipróbálása, létrehozása

A Cyclos 4 program bemutató videója:Az OP (korábbi nevén OPPT, One People's Public Trust, I UV) által is használatra kipróbált Cyclos 4 közösség, amibe a bolygón bárki beléphet:
http://i-opeen.com/mobile/

Egy német közösség, a Regiomarkt, ami a Lunar nevű kiegészítő pénznemet használja szintén a "Cyclos 4 Közösségek"-en keresztül:
https://www.regio-lunar.de/do/login

Cyclos ​Communities testreszabható közösségi "helyi pénz", kiegészítő pénznem oldal (online is fordítható, ill. a letölthető csomagból, lásd lejjebb):

Cyclos Communities kipróbálási lehetőség:
ehhez felhasználónév demo1 , jelszó demo1

Cyclos Mobil 3 mobil applikáció kipróbálási lehetőség:http://www.cyclos.org/cyclos-demo
felhasználó ehhez szintén demo1 , jelszó szintén demo1

Saját Cyclos Communities közösséged létrehozása ingyen:

Saját Cyclos Communities közösséged felfejlesztése még profibbá (az ingyenes verzió is abszolút teljes értékű):

Android Cyclos Mobil 3 App (a leírása magyarul fent van, a program maga még nincs fent magyarul):

iPhone Cyclos Mobil 3 App

Mobil app és számítógép szoftver, amit le kellene mindehhez fordítani:

Ezt a zip csomagot kell lefordítani ahhoz, hogy minden menjen magyarul (plusz egyeztetni, hogy a Communities fordítandóit tartalmazza-e ez, vagy csak a szerver-PC programot és a mobil appot - szerintünk az utóbbi, a szerző STRO alapítvány még eleddig nem foglalt állást ezügyben). A Communities-t az online admin felületében is lehet fordítani, csak úgy lassú.


A holland alapítvány bárkinek elküldeni ezt a letölthető fordítható csomagot, aminek fájljait a Notepad++ -szal lehet megnyitni (freeware).

2014. február 14., péntek

Almássy Tamás - A Jó Illatú Pénz - közösségi pénz

A Jó Illatú Pénz
Almássy Tamás
A pénznek nincs szaga, s ez nagyon sok baj forrása, talán többé is, mint gondolnánk. Próbáljuk meg elképzelni, milyen lenne, ha tudnánk, ki-ki hogyan jutott a nála lévő pénzhez. Meglódulhat a fantáziánk. Szép lenne, de most hagyjuk az álmodozást. Az viszont nem tartozik a képzelet világába, hogy létezik egy olyan pénz, még ha Magyarországon kevesen ismerik és használják is, amelyikről bizton állítható, gazdája úgy jutott hozzá, hogy segített valakinek. Ezt szépen kifejezi két neve is ennek a pénzrendszernek: szívességbank, kalákakör.

A legszebb benne az, hogy pofonegyszerű. Néhány egymást ismerő ember megállapodik abban, hogy ezentúl, ha valamit dolgoznak vagy adnak egymásnak, akkor ezért alapvetően nem forinttal, hanem egy saját közösségi pénzzel fizetnek. Nevezzük ezt a pénzt mondjuk talentumnak. Az egyezség alapja a kölcsönös bizalom, más nem is kell hozzá. A talentum értékét kell még meghatározni, erre szolgál a következő irányelv: Legyen 1 óra munka ellenértéke 100 talentum.

Most pedig lássuk röviden, milyen jó tulajdonságai vannak még pénzrendszerünknek. (Az elkövetkezőkben “üzlet”-nek fogom nevezni, amikor két tag megállapodik egymással, hogy az egyik valamiben segíti a másikat és ezért valamennyi talentum díjazásban részesül. Bár a szívesség, segítség szebb szavak, az üzlet, még ha lejáratott szó is, jobban kifejezi a lényeget.)

A tisztességes munkát értékeli, felelősségvállalásra ösztönöz

A üzlet olyan emberek közt jön létre, akik később is meg tudják találni egymást. Csak a tisztes munkának van jövője. Ki-ki kénytelen a nevét adni ahhoz, amit a többiek számára nyújt.

Erősíti a személyes kapcsolatokat, közösségerősítő/építő
A talentum emberi léptékű, zárt közösségen belül forog. Amikor egy üzlet megköttetik, akkor:
– Olyan tagok kerülnek kapcsolatba, akik már ismerik egymást. A sikeres együttműködés erősíti kapcsolatukat.
– Olyan tagok találkoznak, akik azelőtt még nem ismerték egymást. Az üzletnek köszönhetően megismerkedtek, s pozitív képet alakítottak ki egymásról.
Az üzlet létrejöttéhez két embernek meg kell találnia egymást, ezt elősegíti a rendszer belső keres-kínál listája, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a regiszter fogja összehozni az üzletfeleket. Legalább ekkora szerepe van a korábbi üzletkötésekből származó kollektív tapasztalatnak is.

Szeretettel jár, adni tanít
Az üzletet megkötők legkésőbb az üzletkötés során megismerik egymást. Ez azt jelenti, hogy az üzletkötés “tárgya” (ami lehet szolgáltatás is) az esetek nagy többségében úgy készül el, hogy a készítő már tudja, kinek csinálja. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a tudás megváltoztatja a viszonyát munkájához, a leendő tulajdonos iránt érzett tisztelete, szeretete kisugárzódik a neki szánt “dologra” is, többet szeretne adni, mint amennyi “jár”. Ez éppen az ellentéte a modern társadalmak lényegi elemének tartott elidegenedésnek.

Együttműködésre alapoz/tanít
A tagok egymás kölcsönös segítésével szeretnék problémáikat megoldani. (A kölcsönös nem kétoldalú együttműködést jelent.) Én kapálok valakinek, cserébe valaki (más) majd vigyáz a gyerekemre. A közösségben rejlő (és a mai világban gyakran rejtve maradó) erőforrások kihasználása a cél.

Önbizalom-erősítő, személyiség-építő
Az általános elidegenedés, a feleslegesség érzete személyiségromboló hatású. Annak megtapasztalása, hogy a közösségnek szüksége van ránk, hogy amit tudunk, az értékes és fontos, csökkenti, jó esetben megszünteti ezeket a negatív hatásokat.

Éppen annyi van belőle, amennyi kell; mindig rendelkezésre áll
Talentumból nem kell bankjegyeket nyomtatni, nem kell szabályozni a forgalomban lévő pénz mennyiségét. A lehető legdemokratikusabb módon, tökéletes önszabályozással zajlik a pénz teremtése. Ha két tag üzletet köt, akkor az üzlet lekönyvelése során létrejön annyi talentum, amennyivel az egyik tag nyújtotta szívességet a másik tag viszonozni tudja.

Nem inflálódik
A talentum pénz keletkezése mögött mindig valós teljesítmény van, éppen az, ami az üzlet tartalma. Mivel nincs bankjegy, nem fenyeget az a veszély, hogy a vezetés túlzott mennyiségű pénz kibocsátásával vásárlóerő-többletet teremt, amivel szemben nem áll megfelelő árumennyiség. (Bizonyos inflálódás elképzelhető egy olyan környezetben, ahol az infláció mindennapos, megszokott dologgá vált. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az eladók “megszokásból” fokozatosan egyre nagyobb árat szeretnének érvényesíteni. De még ilyenkor sem biztos, hogy ez a tendencia jut uralomra, mert a vevők ellenállása meghiúsíthatja az árszint emelkedést.)

Biztonságot nyújt
A kalákakör a helyi gazdaság erősítésének egyik szép lehetősége, ilyetén módon segíti elszakadásunkat a világgazdasági folyamatok szeszélyeitől. A kalákakör tőzsdekrach alatt is zavartalanul üzemel, sőt!

Lehetséges problémák
Nézzük meg a talentum pénz árnyoldalait, a vélt vagy valós problémákat is, amelyeket alkalmazása felvet.

Egy nagy adósságot felhalmozó tag kilép, elköltözik vagy meghal
Ez valós probléma, de jól kezelhető. A nagyobb körökön belül külön felelőse van a túl nagy tartozást vagy túl nagy pluszt felhalmozó tagok megkeresésének. (A túl nagy plusz is gond, mert az az ember, aki mindig csak ad, kiéghet, és esetleg örökre elvész a közösség számára. Rájuk is oda kell figyelni!) Ez az ember elbeszélget az eladósodottal, közösen keresik a lehetőséget arra, hogy tudja tartozását törleszteni, mit tud felajánlani a közösség számára, mire van szüksége a többieknek. Gyakran ez a megkeresés elegendő. Természetesen nagyon fontos, hogy mikor avatkozik be. Közösségenként külön kell meghatározni, mi az a szint, ami fölött foglalkozni kell az adósságokkal. 

Nagyon nagy szerepe van az emberismeretnek is, hiszen az egyik ember esetében már 5 000 talentum adóssággal is foglalkozni kell, míg a másiknál 20 000 talentum sem probléma. Hasonló a helyzet akkor is, ha nincs külön adósság-felelős. Általában mindenhol létezik egy limit, amin túllépve már nem fizethet talentummal a tag, de a közösség dönthet úgy egyedi esetekben, hogy pl. Kis István most építkezik, ezért az elkövetkező két évben számára a limitet felemeljük.

Ha a kilépés mégis bekövetkezik, tragédia akkor sem történt. A kilépő által “elvitt” értéket a teljes közösség fizeti, egy tagra elviselhető összeg (általában 1-2 órányi munka értéke) jut, ez a kockázat vállalható.

A vezetőség túlköltekezik, a rendszer fenntartása túl sokba kerül
Ez is reális veszély. Az első működő rendszer azért szűnt meg, mert az ötletgazda minden erejét az ötlet terjesztésének szentelte, s azt várta társaitól, hogy ezt finanszírozzák, ami meghaladta az erejüket.
Ez ellen is lehet védekezni, a tagoknak kontrollálnia kell, hogy a vezetőség mire mennyit költ. Be lehet építeni például olyan fékeket, hogy a vezetőség által előzetes közösségi jóváhagyás nélkül egy bizonyos limit fölött elköltött talentumért a vezetőség a saját számlájára vállal felelőséget. Ha a közgyűlés utólag nem hagyja jóvá a kiadást, akkor nem a közösség fizeti meg, hanem aki döntött a kifizetésről.

Még a talentum pénz is megronthatja a barátságot
Ez sem elképzelhetetlen. Nem érdemes szűk baráti körben kalákakört szervezni, s a barátoknak tett szívességeket sem mindig érdemes elszámolni.

2014. február 7., péntek

A Közösségi Önsegítő Rendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja - Helyi Pénz, Zöld forint

Helyi Pénz - Zöld Forint

A Közösségi Önsegítő Rendszer Elméleti és Gyakorlati Alapja

A British Council támogatásával
   
Tartalomjegyzék
I.) Helyi érvényességű pénzek a múltban és a jelenben
1.) Történelem
2.) Zöldforint?
3.) A KÖR és más szervezetek, intézmények kapcsolata!
4.) Hogyan támogatja a KÖR a helyi kisvállalkozásokat?
5.) A KÖR adózásának kérdései
6.) A KÖR Szabályai
7.) GYAKORI KÉRDÉSEK A KÖR-ről
II.) Tanulmányok
1.) MESE
2.) Mi a baj Globális Gazdasággal?
3.) Mi a baj a pénzzel?
A.) A helyi, vagy alternatív pénzek szerepe
B.) A ZöldForint használatának elõnyei
4.) Együttműködés
III.) Magyar KÖR-ök
1.) Szolnoki KÖR csoport
2.) BP Talentum
3.) BP Krajcár Kör
4.) Miskolci ÓraKÖR
5.) Ászokfa
IV.) Külföldi KÖR-ök
V.) Jótékonysági Cserebolt
Használd az idődet okos dolgokra! Cseréld el áruidat és szolgáltatásaidat pénz nélkül!
1998 novemberében a British Council támogatásával a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 12 fős tanulmány-csoportjának lehetősége nyílt az Angliában már több éve működő Local Exchange Trade System (LETS-Helyi Cserekereskedelmi Rendszer) megismerésére.
A rendszer megismerése és a tapasztalatok összegzése alapján a fejlesztő csoport kidolgozta a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő Közösségi Önsegítő Rendszert (KÖR), amely elméleti és gyakorlati minta alapján ma már számos önsegítő kisközösség működik magyarországon.
A fejlesztők a külföldi és hazai példákon is tapasztalták, és tisztában is vannak azzal, hogy nincs egynemű és mindenek felett álló megoldás a helyi kisközösségek problémáinak kezelésére, egy rendszerben való modellezésére, ezért jelen honlap segítségével kívánják bemutatni azt a sokszínűséget, ami a már létrejött KÖR-öket, vagy hasonló csoportokat jellemzi, teret kívánunk nyújtani a témát érintő elméletek alkotó vitájának, tanulmányok, kutató munkák és más vélemények szabad és cenzúramentes cseréjének, és meg szeretnénk teremteni a már működő, vagy alakulófélben lévő önsegítő csoportok közötti kapcsolattartás, kommunikáció és együttműködés internet alapú lehetőségét.
Források;
 • Liz Shepard; LETS Infopack, Letslink UK
 • Jan Wyllie ; Trend Monitor Steven Knight,
 • Nigel Leach; LETS Solutions Liverpool LETS Development Team
 • Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége; 1998 11 26-1998 12 09 Tanulmány csoport Angliában a British Council szervezésében
 • Izsák Éva; egy tanulmányút tapasztalatai
 • LETS Hungary-KÖR fejlesztő csoportja; LETS Projekt Megvalósítási terv

I.) Helyi érvényességű pénzek a múltban és a jelenben.


1.) Történelem

A helyi pénzek (amint azt a történelem is bizonyítja) az egyik leghatékonyabb és azonnal alkalmazható megoldást kínálják a magas munkanélküliség által sújtott területeken.
A helyi pénzek - melyek a múlt stabil gazdasági gyakorlatán nyugszanak - lehetővé teszik, hogy az emberek javaikat és szolgáltatásaikat helyben cseréljék, függetlenül attól, hogy van-e hivatalos pénzük vagy nem. Ez a gyakorlat ősrégi elveken alapszik.
A helyi, vidéki, vagy regionális városi pénzek használata gyakorlatilag mindenütt elterjedt volt egészen a múlt századig, a bank és pénz-rendszer általános központosításáig.
A reneszánsz kor jólétének hihetetlen virágzása a helyi és városi pénzre épült. Megszokott dolog volt a helyi pénz használata a helyi kereskedelem tevékenységében, s ezzel egy időben számos különböző nemzetközi pénzt is használtak az export és import során. Ez a többszintű pénzrendszer lehetővé tette a városok és régiók saját belső gazdasági biztonságának és összetartó erejének fenntartását, és egyúttal a nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódását.
Még ma is léteznek helyi pénzek egy-egy szerencsés helyen, mint például Tokióban, Szingapúrban és Guernsey-n (Nagy-Britanniától délre fekvő sziget).
Jelentős sikerrel vezettek be helyi pénzeket az elmúlt években vidéki/tartományi önkormányzatok a világ más részein is, mint például Salta és Nyugat Argentína más részei, ahol ez gazdasági fellendülést okozott.
1984-ben Salta tartományában a kormányzó (akire akkoriban üres kassza sandított) saját váltó kibocsátását határozta el. A gazdaságot infláció sújtotta, így a váltók használata, mely azonnali kifizetést tett lehetővé, értéket jelentett. Az utalványokat elfogadták fizetőeszközként az üzletekben, a helyi önkormányzatnál adót lehetett befizetni ilyen módon, s hamarosan elterjedt a használata. 1986-ban a helyi utalványok újraélesztették a gazdaságot, és a pénzforgalom 60%-át tették ki.
Az első LETS-t Michael Linton 1983-ban alapította Kanadában, Brit Kolumbiában. A pénzegység a Zöld Dollár volt, értékében azonos a kanadai dollárral, és az első év alatt 250.000 zöld dollárnyi forgalom valósult meg.
Az Egyesült Királyságban jelenleg több mint 450 csoport működik, 14-től 500 fős létszámmal. A legnagyobb csoport Ausztráliában, Új Dél Wales-ben, Sidney köze-lében működik 1991 óta, 1800 tagja van, évi forgalmuk egyenértéke 270.000 USD. Ehhez már üzleti vállalkozások is csatlakoztak.
Az idődollárt Edgar és Jean Cahn találták ki. Jean azóta meghalt, de Edgar Cahn heti 80 órán át dolgozik a diákjaival és önkénteseivel az idődollár terjesztése érdekében. Miamiban a csoportnak 800 tagja van, s ezek havonta mintegy 8000 órát dolgoznak, összekötve egymással fiatalokat és időseket.
El Paso nagyon szegény település, az idődollár rendszer mégis működik egy női szerzetesrend támogatásával. Kidolgozták az emberek részvételét Pl. betegeket szállítanak, várandósoknak tanácsadást szerveztek, beteg gyermekeket őriznek otthon, bevásárolnak a házhoz kötöttek részére.
Tallózás az angol weblapon; www.communities.org.uk/lets

2.) Zöldforint?

Pénzhiány, avagy a krónikus tétlenség!
Soha nem értettem meg azt, hogy a mai felvilágosult világban egyébként tanult, intelligensnek és értelmesnek tartott emberek, férfiak és nők miért üldögélnek otthonukban magukba roskadva és azon dilemmázva, hogy nincs pénzük a mások munkájának megfizetésére, illetve másoknak nincs pénzük az Ő munkájuk megfizetésére.
Mintha a pénz fizikai megléte, vagy meg nem léte számítana is ebben valamit.
A pénz, - ez a tetszetős és színes papírdarab - valójában pedig nem más, mint csak egy közvetítő eszköz az embereknek az egymás között elvégzett munkájuk elszámolására. Ahogy kapom, már adom is tovább. Nem mindegy hogy mi van arra a papírdarabkára ráírva addig a rövid ideig, amíg nálam van? Ft. vagy ZöldForint.
A ZöldForint vagy helyi pénz legfontosabb - és legforradalmibb - jellemzője, hogy fizetőeszközként nem egy központi testület, bank, vagy az állam, hanem a cserében szigorúan résztvevő személyek hozzák forgalomba, náluk keletkezik pont annyi amennyi kell, és addig "él" amíg el nem számoltak a csoporttal.
Hogyan keletkezik a ZöldForint?
Akkor keletkezik, amikor két résztvevő fél cserélni kíván egymás között, ám az egyiknek éppen nincs semmi olyanja, amit cserére kínálhatna. Az átadott áru/szolgáltatás értékét tehát a valódi pénzhez hasonló alku során ZöldForint-ban fejezik ki. Ezúttal az elfogadó esetében mínusz, az átadó esetében plusz irányban mozdul el a személyes Zöldforint egyenlegük. Majd egy másik alkalommal, a csoport egy másik tagjánál kompenzálódhat az egyenlegünk. A cseréket és ZöldForint egyenlegeket számfejtjük, nyilvántartjuk. Ehhez segítséget ad a KÖRMÖLŐ nyilvántartó program.
A ZöldForint használatának előnyei;
 • Mindig éppen annyi van belőle, amennyi kell - hiszen a cserében részt-vevők hozzák létre éppen akkor és annyit, amennyi kell
 • Nincs kamat - hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia
 • Nincs fizetési határidő - mivel a -PONT negatív egyenlege csak egy határozatlan "kötelezvény" arra, hogy a jövőben visszaadjuk a közös-ségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá
 • Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba - hiszen máshol nem használható
Mire használható a KÖRPONT vagy Zöld Forint?
 • Beszerezhetjük mindazon dolgokat, amelyek megvásárlására nincs elegendő készpénzünk - bármi, amire szükséged van, s amit a közösséged felajánl a tied lehet, vagy kérheted
 • Kihasználatlan szakértelmedet a közösség szolgálatába állíthatod - mindenki ért valamihez és valakinek pont arra szüksége is van, csak legtöbbször nem tudja megfizetni. A KÖRtagoknak azonban mindig éppen annyi PONT-ja van, amivel megvásárolhatja azt.
 • Meglévő és új készségek, képességek fejleszthetőek ki, megteremthető a bizalom - nem elég az, hogy szeretünk valamit csinálni, a KÖRben megszerezhető a tapasztalat, kiépíthető a bizalmi tőke és kapcsolatrendszer, új vállakozássá is kinőhetjük magunkat

Az alábbi "További bejegyzések »" linkre kattintva ez a cikk folytatódik.