2013. november 29., péntek

Bernard Lietaer - Ki alkotja a Pénzt? A nemzeti pénznemek jellemzői és hatásai

Ki alkotja a pénzt?
A közhiedelemmel ellentétben nem az állam, vagy a kormányzat bocsátja ki a pénzt a jelenlegi rendszerben. Valójában, ha az adókból szerzett bevétel kevesebb, mint a kiadás, akkor az állam kénytelen kölcsön kérni kötvényeken, vagy a bankrendszeren keresztül a közösségtől.
A pénzt a bankrendszer alkotja. Egy ország bankrendszere magába foglalja a kereskedelmi bankokat és a központi bankot is, amely felügyeli a többi, joghatósága alá tartozó bankot. Az USA esetében a központi bank (jegybank) a Federal Reserve Bank (FED) /Magyarországon az MNB – Magyar Nemzeti Bank/.
Lényegében minden egyes alkalommal, amikor egy hitel jóváhagyásra kerül – történjen az a magán-, vagy a közszféra felé – új pénz keletkezik. Ezért is hívják beválthatatlan papírpénznek, mert a semmiből keletkezik. Miután csak kis részét nyújtják banki letétből (banki tartalékráta, tipikusan kevesebb 10%-nál) a mérleg másik felét (több mint 90 %) a résztartalék rendszer állítja elő. Ez azt jelenti, hogy a hitel csak kis része származik a bank tartalékaiból.
Mik a modern nemzeti pénznemek fő jellemzői?
 1. Földrajzilag országhoz, vagy államhoz kötöttek
 2. Egy központi hatóság választja meg és kijelenti, hogy ez az egyetlen csereértékkel rendelkező eszköz, amellyel adót lehet fizetni (az egyetlen érvényes, „legális tender” a privát és közadósság megfizetésére)
 3.  „elrendelt (fiat) valuták” (a latin fiat – legyen szóból), a banki adósság hozza létre őket, „az adósságpénz abból nyeri értékét, hogy hasznosságához képest relatíve szűkösen áll rendelkezésre” (Jackson & McConnell Economics.  Sydney: McGraw-Hill, 1988.)
 4. és kamatozik, miszerint:
 • strukturális versenyt hoz létre a résztvevők közt („A tizenegyedik kör” című írásban erről részletesen olvashat)
 • bátorítja a rövid távú tervezést a diszkontált pénzáramláson (cash-flow) keresztül
A nemzeti valuták hatásai:
 • elősegítik a nemzeti öntudatot azzal, hogy az ország állampolgárai közti gazdasági kölcsönhatásokat támogatják, nem a külföldi kereskedelmi kapcsolatot
 • bátorítják a versenyt és lehetővé teszik a jóléti koncentrációt (ami kulcsfontosságú katalizátor volt az ipari forradalom során)
 • bizonyítottan elég rugalmasak ahhoz, hogy minden ország befogadja, politikai környezettől függetlenül (beleértve a kommunista berendezkedést is)
 • vonzzák a bonyolult pénzügyi intézményeket és szolgáltatásokat
 • legális (tender), fedezetet nyújt minden köz- és privát adósságra

2013. november 25., hétfő

Bernard Lietaer - Monetáris Műveltség - Mi a pénz?

Mi a pénz?
A legtöbb ember hajlamos úgy gondolni a pénzre, mint „egy dolog”, ugyanis általában így jelenik meg előttünk (mint papír, érme, csekk, kreditkártya stb.). De, ha kikötnénk egy sivatagos lakatlan szigeten, hamar felfedeznénk, hogy amíg késünk hasznos marad, addig a készpénz, vagy csekk teljesen haszontalanná válik.  Papírnak megmaradna, de nem lenne többé „pénz”. Minden „dolognak”, ahhoz hogy pénzként funkcionáljon, szüksége van egy közösségre, akik egyetértenek abban, hogy ennek a bizonyos tárgynak csereértéke van.
A pénz le lehet írni úgy, mint egy adott közösségen belüli megállapodást egy tárggyal kapcsolatban, hogy azt, mint csereeszközként használják. Mintmegállapodás a pénz azonos szinten áll a többi társadalmi egyességgel, mint a házasság, vagy bérleti szerződés. A pénzügyi egyesség létrejöhet formálisan, vagy informálisan, szabadon, vagy kényszer által, tudatosan, vagy tudattalanul. A legtöbbünk nem tudatosan ért egyet azzal, hogy például USA dollárt, eurót, vagy akár japán jent használjon, és át sem gondolja ezek természetét. Egyszerűen csak használjuk őket, tudattalanul, így egy kimondatlan szerződést kötünk a bankrendszerrel. Bármely pénzügyi egyesség csak egy adott közösségen belül érvényes. Néhány pénzügyi szerződés csak emberek egy kis csoportján, baráti társaságon belül működik, mint például a zseton a kártyajátékban. Bizonyos időszakokban ilyen a cigaretta, mint csereeszköz a fronton harcoló katonák közt, vagy tágabb értelemben egyes nemzetek polgárai között. A közösség földrajzilag elkülönülhet egymástól, mint például az internet felhasználói. De felölelhetik a globális társadalom nagyobb szegmenseit is, így például az USA dollár, mely nemzetközileg elismert referencia valuta.
Egy adott dolgot, tárgyat a csereeszköz kulcsfunkciója transzformálja pénzzé. Vannak más funkciók is, amelyek a mai pénzt jellemzik, mint elszámolási egység, értékőrző, spekulációs eszköz és így tovább. Akárhogy nézzük, ezek a további funkciók másodlagosnak tekinthetők, hiszen vannak már olyan hatékony és jól működő pénznemek, amelyekre az imént felsorolt egyéb szerepek egyike sem vonatkozik.
Összefoglalva a pénz varázsa abban rejlik, hogy egy közösség felruházza és használja azt, mint csereérték. Ebből adódóan a pénz és pénzrendszer nem „de facto” tényezők, mint a levegő vagy víz, hanem választható dolgok, mint a társadalmi szerződések, vagy üzleti megállapodások.
Ebben a munkában (honlapon) a „pénzt”, mint általános, átfogó kifejezést használjuk. A pénz egyes fajtáira a valuta/pénznem kifejezéssel hivatkozunk. A pénznemeknek két általános alkategóriája van: nemzeti valuta és kiegészítő pénznemek. Minket hozzászoktattak, hogy „igazi” pénzként csak a nemzeti valutáinkat értelmezzük. Valójában a nemzeti valutákat csak bizonyos célokra tervezték, és bizonyos társadalmi feladatokra nem alkalmasak (pl. segíteni a kereskedelmet és együttműködést, vagy az ökológiai fenntarthatóságot). Néhány már ma is működő, vagy a jövőben bevezetni kívánt valutát viszont arra tervezték, hogy megvalósítsa ezeket a célokat, és akkor hatékonyak, ha a nemzeti valutával párhuzamosan használják őket.
Miért fontos megérteni, hogy a pénz nem egy fix dolog, hanem egy egyezmény?
Ha a pénzt egy dologként kezeljük, akkor adottá válik, és innen elveszítjük azon képességünket, hogy azt bármilyen módon megváltoztassuk. Úgy vonatkoztatunk a pénzre, mintha Istentől származna, akár az eső, vagy a Naprendszer bolygói. De ez nem így van. Ha nem szereted az eső tulajdonságait, nem sokat kezdhetsz vele. Másfelől viszont, ha nem tetszik a pénzrendszer, igenis változtathatsz rajta. Amikor megértjük, hogy a pénzrendszer csupán néhány egyezmény és gyakorlat alapján született, elkezdhetjük megvizsgálni e megállapodások feltételeit. Így megérthetjük, hogy egyáltalán szolgálják-e közös törekvéseinket és céljainkat. A pénznemeket újratervezhetjük, hogy jobban egyezzenek igényeinkkel.

2013. november 22., péntek

Bernard Lietaer - A mai pénzrendszer és a kiegészítő pénzrendszer fontosságának története

Bernard Lietaer - A 11.-ik kör története
A 11.-ik kör illusztrálja, hogy a kamat bevezetése hogyan kényszeríti a mesterséges versenyt a pénzrendszer használói közt, azon túl, ami természetes módon történne.
Volt egyszer egy kis falu, ahol az emberek semmit sem tudtak a pénzről, vagy a kamatról. Minden vásárnapon elhozták csirkéiket, a tojást, sonkát és kenyerüket a piactérre, majd hagyományos rítusszerű beszélgetések közepette elcserélték áruikat arra, amire szükségük volt. Aratáskor, vagy ha épp valaki viharvert pajtáját kellett javítani, a falusiak egyszerűen egy másik régimódi szokást gyakorolva segítettek egymásnak, tudva, ha velük fordul elő hasonló eset, ugyanúgy viszont segítséget kapnak.
Egy ilyen vásárnapon egy idegen fényes fekete cipőben és elegáns fehér kalapban, tudálékos mosollyal az arcán megfigyelte a folyamatot. Mikor az egyik farmer, aki egy nagy sonkát akart és hat csirkéjét próbálta befogni cserébe, az idegen nem tarthatta vissza nevetését. „Szegény emberek,” mondta. „Olyan primitívek.” Hallva ezt a farmer felesége kérdőre vonta: „Gondolja, hogy tud jobb munkát, mint baromfit tenyészteni?” Az idegen válaszolt: „Csirkék, nem. De van egy megoldásom, hogy felszámoljam ezt a kavalkádot”. Hozzanak egy darab tehénbőrt és gyűjtsék össze a családokat. Akkor jobban elmagyarázom.”
Ahogy kérte, a családok összegyűltek, az idegen pedig vette a bőrdarabot és tökéletes karikákra vágta és kidolgozott pecsét mintát nyomott rájuk.
Aztán minden családnak tíz korongot adott, állítva, hogy minden darab egy csirke értékét képviseli. „Most kereskedhettek és üzletelhettek a bőrérmékkel, a kényelmetlen csirkék helyett,” mondta. Értelmesnek tűnt a dolog és mindenkinek imponáló lett az idegen.
„Még egy dolog,” tette hozzá. „Évente visszajövök, és akkor mindenki hozzon nekem vissza egy extra kört, a 11.-iket. Ezt a fejlődés elismeréseként kérem, amit lehetővé tettem számotokra az életetekben.”
„De honnan jön elő az a darab?” kérdezte a feleség.
„Meglátjátok,” válaszolta az idegen tudálékos arccal.
Feltételezve, hogy a populáció és az éves termelés pontosan ugyanolyan maradt abban az évben, mit gondolsz mi történt? Emlékeztetőül: a tizenegyedik kört sosem hozták létre, azt sosem vágták ki a tehénbőr darabból.
Ahogy az idegen azt javasolta, sokkal kényelmesebb volt bőrdarabokat, karikákat cserélgetni csirkék helyett a piactéren. Ennek a kényelemnek rejtett ára volt: a keresett tizenegyedik kör egy rendszerszerű visszatörést, hanyatlást generált a résztvevők közt kialakult verseny miatt. Minden 11 család közül egynek el kellett vesztenie minden bőrkarikáját, még akkor is, ha mindenki jól kezelte ügyleteit, mert az idegennek biztosítaniuk kellett a 11. kört.
A következő évben, amikor vihar fenyegetett néhány farmert, atipikus vonakodás jellemezte a segítségnyújtást. A családok most a 11. körért birkóztak egymással. A kamat hajtotta pénz bevezetése aktívan ellenezte a hosszú ideje fennálló spontán együttműködés hagyományát.
A Tizenegyedik Kör egy egyszerűsített illusztráció a nem közgazdászok számára. A kamat hatása el volt szigetelve más változóktól, azzal, hogy zérónövekedésű társadalmat feltételeztünk: nincs népességnövekedés és nincs termelésbeli, vagy pénzkibocsátás növekedés. A gyakorlatban természetesen mindhárom változó (népesség, output, pénzkibocsátás) idővel növekszik, tovább homályosítva ezzel a kamat hatását.
A Tizenegyedik Kör lényege az, hogy míg minden más tényező változatlan maradt, a kamatfizetéshez szükséges pénz megszerzéséért folyó verseny strukturálisan beágyazódott a jelenlegi rendszerbe.
Tehát hogyan lesz visszafizetve a hitel, aminek kamatát soha sem hozták létre? Egy statikus, vagy hanyatló rendszerben ahhoz, hogy a hitel kamatát visszafizesd, mások tőkéjét kell felhasználnod. Más szavakkal: a kamat összegének elő nem állítása az eszköz arra, hogy generálja a szűkösséget, amit a banki adósság alapú pénzrendszer a működéséhez igényel. Kényszeríti az embereket arra, hogy olyan pénzért versengjenek, amit soha sem állítottak elő, és csőddel bünteti őket, ha nem járnak sikerrel. Amikor a bank ellenőrzi a hitelképességet, valójában az ügyfél azon képességét vizsgálja, hogy az képes e sikeresen versenyezni, küzdeni a piacon. Azért persze, hogy megszerezze a tőke és kamat visszafizetéséhez szükséges pénzt. Végső soron valaki mindenhogyan veszít.
A jelenlegi nemzeti valuta paradigmában egy ok hogy miért fordítanak olyan sok figyelmet a központi bank döntéseire az, hogy növelte a kamatrátát, előrebocsátva több bank csődjét is a jövőben. A „gazdasági pitének” nagyon gyorsan kell nőnie, csak hogy nullszaldós maradjon. A monetáris rendszer kötelez minket, hogy vonzzuk az adósságot és versenyezzünk másokkal, kereskedjünk és fizessük vissza az eredményezett kamatot a banknak, vagy hitelezőnek. Nem csoda, hogy „kemény világ van odakint”, és azok, akik a versengő pénzügyi rendszerben élnek, rögtön elfogadják Darwin feltételezését: „a legalkalmasabb a túlélő.” (részlet: Of Human Wealth).

2013. november 18., hétfő

Magyar videó a helyi pénzek világszakértőjével, Bernard Lietaer-ral
http://Lietaer.com A pénz = megegyezés. Pénzrendszerünk strukturálisan hibás. A megoldás már rég létezik és kipróbált! http://tinyurl.com/helyipenz
A patriarchális társadalmak egyedi sajátossága a POZITÍV KAMATRÁTÁJÚ MONOKULTURÁLIS pénz, ami a piramis csúcsa felé szivattyúzza a hatalmat és az erőforrásokat, kevesek jólétét eredményezve sokak nyomora által, ugyanakkor NAGY TÁVOLSÁGÚ KERESKEDELEMRE ez használandó és a jelenlegi jólétet megalapozó ipari forradalomhoz ez és az ezzel társuló részleges tartalékráta (kötelező tartalékráta) rendszere ELENGEDHETETLEN VOLT. Ez az időszak azonban már idejétmúlt.

A matrifokális társadalmakban (helytelenül matriarchális, de olyan valójában sosem volt, csak matrifokális), ahol NULLA vagy NEGATÍV KAMATRÁTÁJÚ pénzek PÉNZÜGYI ÖKOLÓGIÁJA van, a hatalom és az erőforrások egyenlőbben oszlanak meg a közösségben, közösségi jólét uralkodik. Ez kell a HELYI ÉRTÉKCSERÉHEZ.

A két rendszert PÁRHUZAMOSAN üzemeltetve, KIEGÉSZÍTŐ PÉNZTÍPUSOKAT bevezetve a meglevő rendszer PÉNZÜGYI MONOKULTÚRÁJA MELLÉ, stabilizálhatjuk a rendszert és jólétet teremthetünk magunknak.

Ezeket az adott nemzetállam ADÓBEFIZETÉSI ESZKÖZKÉNT tetszése szerint elfogadhatja (pl. WIR, C3): a "fiat"-pénz, (arany)fedezet nélküli álpénz világában nincs már szükség az adott ország központi bankjától vagy más nemzetközi szervezettől való kölcsön felvételére. A pénz csak egy megegyezés, egy jel, tehát értelmetlen kölcsönvenni, teremteni is lehet. Ahogy Brazília és Svájc is teszi.

Ezt támogatja a Lietaer által más interjúiban hangoztatott, nyílt forráskódú Cyclos kiegészítő pénznem szoftver, melyet C3-ként más számos országban használnak. Már letölthető android-ra és iOS-re is, hamarosan POS-terminálhoz is lesz webshoppal (Cyclos 4, mely nonprofitoknak, közösségeknek továbbra is ingyenes lesz).

A KIEGÉSZÍTŐ PÉNZTÍPUSOKNAK sok történelmi, de számos jelenkori közösségi és vállalati példája is van:
- Frequent Flyer Miles (Amerika),
- Brixton Pound (London),
- STRO (C3 Urugay-ban, Brazíliában, Costa Rica-ban, El Salvador-ban és Honduras-ban),
- WIR (Svájc),
- Bocskai Korona, Balatoni Korona, Soproni Kékfrank.
- Torekes (Belgium)
- Dora-Land (Litvánia)

Bernard Lietaer könyve a középkori példákról: New Money for a New World.

Bernard Lietaer a "People Money" c. könyvében a világ sikeres kiegészítő pénznemeit vizsgálja az elkerülendő hibákkal, lépésről lépésre vázolt létrehozási útmutatóval.

Lietaer szerepel még A Pénz és Az Élet c. youtube-videóban: https://www.youtube.com/watch?v=QydYfKkBKAM


2013. november 15., péntek

Pénzt és Életet - a mozifilmA világ első olyan mozifilmje, mely a műsor közel felében A MEGOLDÁSOKRÓL szól, ELSŐSORBAN a kiegészítő pénznemekről, a helyi pénzekről. Bernard Lietaer-rel és sok más szakértővel, nemzetközi elismertségű vezetőkkel.

2013. november 4., hétfő

Közösségek, melyek már a Cyclos Communities-t használják


Közösségek a bolygón, melyek már a Cyclos Communities-t használják, mely a világ legfejlettebb, nyílt forráskódú helyi pénz, azaz kiegészítő pénznem szoftverén alapul, és melynek online közösségi verziója nonprofitoknak és civil közösségeknek továbbra is ingyenes. Lásd a linkeket az oldal jobb oldalán ingyenes demo kipróbáláshoz!


A Cyclos Communities-ben teljeskörű visszajelzés van az eladókról és vevőkről, és mobiltelefonos fizetés és hozzáférés is bele van integrálva, tehát mobiltelefonokról (nemcsak okostelefonokról) elérhető az online egyenleg és lehet a telefonnal fizetni a Cyclos közösségben meghatározott pénznemben, akár a helyi zöldségvásárlásnál, akár autóvásárlásnál, akár helyi vagy kellő összefogás esetén több mint helyi adóbefizetésnél!

Indítsd el közösséged máris itt: https://communities.cyclos.org/register/app/form

2013. november 3., vasárnap

Helyi Pénz Szoftver - Létrehozás: Minden, ami Szükséges

Cyclos ​Communities testreszabható közösségi "helyi pénz", kiegészítő pénznem oldal (online is fordítható, ill. a letölthető csomagból, lásd lejjebb):

Cyclos Communities kipróbálási lehetőség:
ehhez felhasználónév demo1 , jelszó demo1

Cyclos Mobil 3 mobil applikáció kipróbálási lehetőség:http://www.cyclos.org/cyclos-demo
felhasználó ehhez szintén demo1 , jelszó szintén demo1

Saját Cyclos Communities közösséged létrehozása ingyen:

Saját Cyclos Communities közösséged felfejlesztése még profibbá (az ingyenes verzió is abszolút teljes értékű):

Android Cyclos Mobil 3 App (a leírása magyarul fent van, a program maga még nincs fent magyarul):

iPhone Cyclos Mobil 3 App

Mobil app és számítógép szoftver, amit le kellene mindehhez fordítani:

Ezt a zip csomagot kell lefordítani ahhoz, hogy minden menjen magyarul (plusz egyeztetni, hogy a Communities fordítandóit tartalmazza-e ez, vagy csak a szerver-PC programot és a mobil appot - szerintünk az utóbbi, a szerző STRO alapítvány még eleddig nem foglalt állást ezügyben). A Communities-t az online admin felületében is lehet fordítani, csak úgy lassú.


A holland alapítvány bárkinek elküldeni ezt a letölthető fordítható csomagot, aminek fájljait a Notepad++ -szal lehet megnyitni (freeware).